Onisifor Ghibu a pus umărul la construirea României moderne şi a fost răsplătit de comunişti cu lagărul. Acest mare jurnalist şi cărturar ardelean care a vorbit 7 limbi, l-a adus în ţară pe Emil Racoviţă, a fost condamnat la moarte şi la munca silnică. L-a adus în Basarabia pe marele George Enescu, iar ziarul pe care l-a înfiinţat a fost un abecedar de educaţie patriotică a românilor de acolo.

S-a născut în 1883 în Sălişte şi-a urmat studii de filosofie, pedagogie şi istorie la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu şi apoi la universităţile din Bucureşti şi Budapesta. Devine inspector şcolar pentru învățământul primar ortodox din Transilvania şi profesor de pedagogie în Sibiu. Din cauza activității naționale, se refugiază la Iaşi, în 1916. Pentru devotamentul său, a fost condamnat la moarte în contumacie de Curtea Marțială de la Cluj. Însă acest lucru nu l-a împiedicat să își continue activitatea în favoarea intrării României în Primul Război Mondial alături de Antanta.

Patriot şi idealist, pe 12 martie 1917 se stabileşte cu familia în Basarabia, la Chişinău pentru ca Marea Unire să-l surprindă chiar acolo. După extazul Marii Uniri se întoarce în Transilvania şi este ales membru al Consiliului Dirigent, organismul de conducere al Transilvaniei după dezmembrarea Imperiului austro-ungar. În 1919 numit profesor de pedagogie la Universitatea din Cluj de unde sprijină aducerea în țară a lui Emil Racoviță, cel care va înființa la Cluj primul Institut de Speologie din lume. Recunoaşterea vine târziu, atunci când este ales membru corespondent al Academiei Române. Însă roata istoriei se întoarce din nou şi Onişor Ghibu este arestat în 1945 pentru activitate anti-sovietică.

Prezentat de Virgil Aioanei
Cofinanțat de AFCN și MCIN

Titlu radiodocumentrar