Objects in Shade este un demers care urmărește fizionomia și procesele de somatizare plastică ale umbrei în relația obiect – non|obiect (umbră). Traiectoria expoziției introduce privitorul în mecanismul de vizualizare al umbrei, care se întrupează, obține materialitate, trece de la stadiul de spectru, de viziune la stadiul de materie cu capacitatea de a interveni fizic în spațiul expozițional.

Demersul artistic propus de artista Elena Ilash introduce un nou raport între obiectul expus și extensia acestuia în spațiu, în sens fizic și metafizic – umbra; care însoțește, completează, tensionează sensurile de bază ale exponatului. De fapt, opera în sine devine un agregat care are în componentă două elemente: obiectul și umbra acestuia, iar analiza unui un astfel de binom vizual se face parcurgând o întreagă serie de etape biografice de la arhitectura și organizarea semantică a obiectului până la structura emoțională și textura extensiei (a umbrei).

Obiectul și umbra devin un organism care se mișcă conform unei dinamici comune și simultane, acestea își potențează și demonstrează reciproc materialitatea, dar și efemeritatea, relația lor fiind una de tip corp – non corp, absența unuia abroga în mod implicit posibilitatea celuilalt.

Lucrările care compun expoziția prezintă de fapt acestă relație imposibilă între a vedea simultan opera, transpusă în materie plastică (definită prin intermediul obiectului sculptural) și reflexia acesteia (redată sub forma unei extensii) în spațiu. Obiectul-umbră în diferite forme de manifestare:umbra-amprentă, umbra-fluid, umbra-anatomică, meta-umbra, etc. reprezintă de fapt o matriță a unei realități figurative care este expusă într-un tip de narațiune paradoxal; fapt care conferă spațiului expozițional un caracter utopic, de alăturare a două lumi care au consistență și temporalitate divergentă.

Titlu radiodocumentrar