În calitate de organizatori ai festivalului de film documentar exclusiv românesc „București Docuart Fest”, aflat la a 4-a ediție, vă semnalăm prin prezenta scrisoare modul necorespunzător, lipsit de claritate, în care a fost analizat și notat proiectul depus spre finanțare de către Asociația Docuart, în cadrul sesiunii de finanțare I/2015, realizată de CNC pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme, pentru manifestări organizate în perioada 1 iul – 30 dec 2015.

În urma acestor nereguli și vicii de procedură, solicităm reanalizarea și modificarea „Regulament privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme”, mai exact Secțiunea a IV-a, art. 74, care se referă la finanțarea nerambursabilă, pentru a rezolva următoarele aspecte:

a). Analiza cererilor de finanțare nerambursabilă pentru organizarea de festivaluri sau alte activități (conform art. 74) să fie efectuată de o comisie independentă, numită special, similar concursului de proiecte cinematografice. Astfel, se va evita conflictul de interese care poate exista în cazul celor cinci membri (din cei șapte prezenți) ai Consiliului de Administrație al Centrului National al Cinematografiei, care în prezent sunt numiți la propunerea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei, aceștia fiind puși în situația de a analiza cererile de finanțare nerambursabilă depuse de uniunile sau asociațiile care i-au propus în Consiliul de Administrație. În cazul celei mai recente sesiuni de finanțare nerambusabilă (I/2015), opt proiecte s-au aflat într-o astfel de situație.

b). Detalierea cât mai clară a criteriilor de evaluare și notare a cererilor de finanțare, asftel încât să se evite posibilitatea interpretării eronate a acestora,

c). Introducerea posibilității de contestare a notelor acordate în urma evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă,

d). Diferența dintre punctajul total acordat de membrii CA să nu fie mai mare de 15 puncte.

 

În justificarea prezentei solicitări, vrem să aducem următoarele argumente:

Deși în România filmul documentar este slab reprezentat și susținut de către instituții, este necesară prezența pe scena festivalurilor din țară și mai ales din București a unui festival de film documentar a cărui selecție să fie compusă numai din producții românești. De aceea, „București Docuart Fest” este un proiect de cultură și educație cinematografică ce pune în valoare creaţiile cinematografice româneşti, precum și patrimoniul naţional cinematografic.

De patru ani, Docuart Fest s-a impus ca un important spațiu ce reunește documentarul românesc contemporan, devenind cel mai important eveniment din țară dedicat exclusiv documentarului românesc.

Obiectivele generale ale proiectului vizează promovarea și revigorarea producției românești de filme documentare, prezentarea acestora publicului, dar și formarea gustului spectatorilor tineri, ținând cont de importanța atragerii de noi spectatori pentru filmul documentar.

 • promovarea creațiilor de film documentar ale regizorilor români
 • încurajarea artiștilor aflați la începutul carierei profesionale, prin secțiunea de competiție destinată studenților
 • creșterea nivelului de conștientizare cu privire la patrimoniul național cinematografic, prin proiecția documentarelor românești de arhivă

Pentru toate motivele de mai sus, intrarea la proiecțiile Docuart este liberă!

În aceste condiții, cererea noastră de finanţare pentru proiectul „București Docuart Fest” ediția a 4-a, a fost găsită neeligibilă, primind 68,57 de puncte, incluzând două note de zero și un total incorect calculat (conf. răspuns adresă nr 3169 / 11.06.2015).

Problemele pe care vi le supunem atenției sunt:

 1. Erorile de calcul și nepotrivirile în punctaj ridică un semn de întrebare.
 • considerăm că membrul cu nr. 6 (conf. grilei de punctaj) al Consiliului de Administrație (CA), care a acordat două note de zero, nu a acordat atenția necesară citirii proiectului nostru. Ridică mari semne de întrebare faptul că, în cadrul aceluiași proiect, la același criteriu de evaluare (rezultate finale planificate), proiectul este notat de patru membri cu câte 8 puncte (din 10 posibile), iar membrul cu nr. 6 a punctat cu 0 (zero) puncte.
 • în plus, acelaşi membru nr. 6 a acordat opt puncte din șapte posibile la criteriul „experiența și gradul de specializare ale personalului atras în proiect”.
 • de asemenea, totalul punctelor acordate de către unul dintre cei șapte membri este calculat greșit: totalul acordat de membrul nr. 1 este de 53 de puncte, calculul corect fiind de 54 de puncte.
 1. Apar diferențe foarte mari între notele acordate de cei șapte membri ai Consiliului de Administrație care au analizat și notat proiectul – pe același criteriu, sunt diferențe de până la 26 puncte între totalul membrilor. Majoritatea membrilor de evaluare consideră că proiectul merită finanțarea, dar rezultatul final nu respectă această logică. Patru membri din șapte au oferit un total de peste 70 de puncte. Membrul nr. 1 oferă 53 de puncte în total, în timp ce membrul nr. 2 acordă 79. O evaluare obiectivă nu ar permite asemenea distanță de 26 de puncte.
 2. Nu există justificare pentru note, cel puțin nu una care să fie pusă la dispoziție în urma contestațiilor. De altfel, nici acestea nu se pot realiza după cum ar fi firesc. Acest sistem de funcționare încurajează la capacitate maximă formele nedreptății și creează un context favorabil în care acestea să se dezvolte.
 3. Amânările și evitările ridică un alt semn de întrebare.

Menționăm că pe parcursul lunii iulie am încercat de nenumărate ori să purtăm un dialog cu reprezentanții instituției, doar că de fiecare dată aceștia nu au fost de găsit, atât la birou, cât și telefonic.

A alege să ignori un caz care apelează la competența celor implicați exprimă indisponibilitatea tuturor de a lua parte la calea justă de a săvârși lucrurile în această societate.

Pe 1 iulie, am depus o cerere în care solicitam aplicarea prevederilor art. 74 din Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2335 / 2006, conform cărora Consiliul de Administrație al CNC poate acorda fonduri în afara sesiunii de concurs.

Ne-a fost refuzată analizarea acesteia (conf. răspuns solicitare nr. 4022 / 31.07.2015)

Toate aceste erori ne ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește notarea corectă a celorlalte proiecte finanțate în această sesiune.

Pe 30 iulie, atunci când era prea târziu pentru a mai putea îndrepta erorile menționate, o parte dintre membrii CA au acceptat să participe la o discuție. Cu toate acestea, nu ne-au oferit nicio explicație pentru problemele semnalate, recurgând doar la o atitudine de indimidare, superioară, nefiind deloc dispuși către o comunicare reală. Răspunsuri, însă, nu am primit.

A doua zi, pe 31 iulie, ni s-a solicitat din nou prezența la CNC și s-a încercat reluarea discuției. Din păcate, nici de această dată nu au venit cu argumente sau soluții. S-a discutat despre proiectul descalificat, fiind aduse în prim-plan mai multe detalii care nu aveau niciun fel de legătură cu „rezultate finale planificate” și „gradul de comunicare publică”, rubrici la care proiectul a fost notat cu zero puncte.

La finalul discuției mi-a fost înmânat răspunsul la solicitarea din 1 iulie 2015, evident nefavorabil.

Docuart a ales ca anul acesta să depună o cerere de finanţare la această sesiune de concurs deoarece atribuțiile CNC coincid și sprijină obiective ca acelea pe care le susține și organizația noastră.

Notarea proiectului, însă, a suferit grave erori și de aceea dorim sa vă aducem în atenție următoarele:

Conform atribuțiilor CNC (pct. 17, 19, 20):

 1. Acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi pentru cinematograful de artă;
 2. Poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;
 1. Iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei.

Conform cu aceste atribuții, menționăm că:

În ultimii patru ani, Docuart a creat și dezvoltat mai multe proiecte de cultură și educație cinematografică, care au revigorat documentarul românesc, au făcut cunoscut și au pus în valoare patrimoniul național al cinematografiei, dar și au format un public tânăr care să consume acest gen cinematografic defavorizat.

 1. Program de cultură și educație cinematografică:

De patru ani, Docua­rt promovează prin proiecte culturale de amploare, educația cinematografică – în speță documentarul românesc – ca valoare autentică a patrimoniului național. În acest sens, s-a format deja un public consumator, care face cunoștință din ce în ce mai mult cu aceste producții cinematografice, altfel insuficient aduse în lumina publicului.

 1. Proiecte de promovare și festivaluri culturale:

2010 – Lansarea platformei docuart.ro – difuzează și promovează on-line documentar românesc. În prezent, platforma are peste 30 de filme semnate de regizori precum
Florin Iepan, Alexandru Solomon, Radu Igazsag, Diana Deleanu, Cornel Mihalache, Nicolae Mărgineanu ș.a.

2012 – prezent: București Docuart Fest, ajuns anul acesta la a patra ediție, se dedică exclusiv promovării filmului documentar românesc, aducând în prim-plan produse de artă contemporană și artiști autohtoni din lumea cinematografică.

 1.  Activități pentru a pune în valoare creaţia cinematografică românească şi patrimoniul naţional al cinematografiei:

2013 – prezent: Caravana Docuart. Proiectul promovează în șase orașe din țară filmele premiate la festivalul din București, precum și pe realizatorii acestora.

Iunie 2015 – prezent: „Proiecțiile Docuart”, proiect bilunar în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român și Radio România Cultural. Proiectul are rol de prezentare a documentarului românesc contemporan, dar și de formare a unui public cât mai larg.

Intrarea este liberă la toate evenimentele Docuart tocmai pentru a încuraja consumul de acest gen cinematografic.

Toate aceste manifestări au ca scop susținerea, promovarea și producția documentarului românesc.

De asemenea, activitatea Docuart este completată de alte parteneriate culturale din diverse domenii – literatură, fotografie, teatru, arta plastică.

Ținând cont de experiența relativ recentă (2013, 2014) pe am avut-o în calitate de concurent cu același proiect cultural depus la AFCN spre finanțare, unde am avut un total de 96 de puncte, considerăm că punctajul acordat de CNC reflectă lipsa totală a atenției acordate analizei dosarului nostru.

Cele trei ediții ale festivalului au reunit un număr de peste 25.000 de participanți, au fost proiectate peste 90 de documentare românești, peste 20 de documentare studențești, au fost realizate opt sesiuni de master class, peste 40 de sesiuni de întrebări și răspunsuri cu realizatorii filmelor, s-au acordat 15 premii și multe altele.

Aproximativ 70% din publicul nostru are până în 35 de ani și studii superioare.

În încheiere, solicităm implicarea Ministerului Culturii în evitarea unei situații deloc onorabile pentru CNC. Ne aflăm în imposibilitatea realizării proiectului, lucru inacceptabil în condițiile în care pentru ediția a 4-a a București Docuart Fest sunt deja înscrise pentru preselecție 60 de documentare românești, realizate în 2014-2015.

În acest context, și având în vedere alte nereguli semnalate de ceilalți operatori culturali de-a lungul timpului, în legătură cu modul de aplicare a regulamentului de către CNC, ne bazăm pe o soluționare corectă din partea unei instituții care sprijină în mod firesc și nepartizan fenomenele culturale.

Cu aleasă consideraţie,
Daniela Apostol,
Președinte Asociația Docuart

10.08.2015

DOCUMENTE RELEVANTE:
Grila de evaluare din răspunsul CNC – nr. 3169_din 11 iunie 2015
Răspunsul CNC – nr. 4022_din 31 iulie 2015

Titlu radiodocumentrar