Alexandru Vaida Voievod este unul dintre cei mai importanţi lideri ai românilor din Transilvania. S-a născut într-o veche familie aristocratică românească greco-catolică, bogată și influentă, cu o istorie cunoscută încă din perioada medievală. A fost un intelectual cu o cultură impresionantă care a făcut studii universitare de medicină la Universitatea din Viena. Nu s-a limitat la medicină și tot în Viena a intrat și în lumea politicii, alături de cel care i-a devenit prieten și inspirator, Aurel C. Popovici.
A participat la Adunarea de la Alba Iulia, a devenit membru al Consiliului Dirigent şi, mai târziu, a fost acceptat în loja masonică Ernest Renan.
Este omul care a condus primul guvern după război al României Mari.

Prezentat de Virgil Aioanei

Cofinanțat de AFCN și MCIN

Titlu radiodocumentrar